Skip to main content
HDICT heeft opdrachten uitgevoerd voor onder meer:
Hogeschool Inholland coördineren afstuderen
Hogeschool Inholland ondersteuning management & team bij aanloop tot accreditatie van de opleiding
Hogeschool Inholland tijdelijke vervanging teamleider
Stichting OVO Zaanstad schrijven subsidieaanvraag en ondersteunen opbouw opleidingsschool
Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) schrijven subsidieaanvraag opleidingsschool
Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) optreden als critical friend
Vereniging OSVO project leiden invoering nieuwe kernprocedure
Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) advisering digitale ondersteuning Kernprocedure
Stichting VO-content introduceren Stercollecties op VO-scholen
Stichting VO Amsterdam-Zuid (SVOAZ) ontwerp en bouw website
Fons Vitae Lyceum ondersteuning schoolleiding bij invoering formatiesysteem
Risicoregio Zuidelijk Noord-Holland/Knelpuntregio Noord-Holland Zuid projecten leiden omtrent arbeidsmarktvraagstukken
Stichting Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO) projecten leiden omtrent arbeidsmarktvraagstukken
Werkervaring:
Ondernemer o.a.: projectleiding, advieswerk, begeleiding, interim management
Lid schoolleiding medeverantwoordelijk voor strategische ontwikkeling, aansturing personeel - eindverantwoordelijke voor ICT
Projectleider/ Afdelingsdirecteur architect, eindverantwoordelijke en leidinggevende van een nieuwe informaticaopleiding/-afdeling
Projectleider/ Coördinator initiëren en leiden van projecten; coördineren van systeembeheer en inzet ICT
Hoofd Opleiding eindverantwoordelijkheid dragen voor een afdeling - leiding geven aan het team van medewerkers
Hogeschooldocent/ Vakgroepleider aansturen van een vakgroep en het verzorgen van een deel van het curriculum
Docent verzorgen en ontwikkelen van lessen data-analyse (post hbo), lessen natuurkunde en wiskunde (middelbare school)
Raadslid, oprichter/ voorzitter lid van diverse universitaire raden - oprichter van een studentenvereniging
Opleiding:

Diverse postacademische cursussen/summerschool (INTEL, MIT, technische universiteiten, open universiteit), ondermeer: coaching, projectmanagement, ontwerp en analyse van experimenten, elektronische instrumentatie en geavanceerde meettechnieken
Interne management- en stafcursussen/-trainingen, ondermeer: kwaliteitszorg, leiden van teams,  voeren van  functionerings-/beoordelings-/verzuimgesprekken
Deeltijdstudie Psychologie tot propedeuseniveau
Doctoraalexamen Theoretische Natuurkunde    bijvak capita uit de wiskunde en eerstegraads les bevoegdheid natuurkunde
Avondatheneum    VWO-diploma
Beroepsopleidingen (lbo/mbo/hbo)    Elektrotechniek, Chemische Techniek