Skip to main content

Hans Duivenvoorden Interim-werk, Consultancy & Training

HDICT is actief in onderwijs- en organisatieontwikkeling. (Kijk bij CV voor uitgevoerde opdrachten.)

Interim-werk

Wat kan HDICT voor u betekenen?

 • visie-ontwikkeling
 • projecten starten en uitvoeren
 • problemen aanpakken
 • oplossingsgericht coachen

Consultancy

Leren om te groeien, groeien om te leren!

Professionals en organisaties blijven in een wereld van (ongekende) mogelijkheden alleen overeind door zich doorlopend te ontwikkelen.

HDICT biedt u kennis en ervaring om met deze mogelijkheden aan de slag te gaan.

Training

Waar staat HDICT voor?

HDICT staat voor jarenlange ervaring met het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zowel op het vlak van onderwijsontwikkeling als op het vlak van organisatie.

Dit garandeert kennis van en inzicht in de wijze waarop professionals op dit terrein werken en omgaan met de uitdagingen waarvoor zij worden  gesteld.

Wie is HDICT?

Dat is Hans Duivenvoorden, een (onderwijs)manager/projectleider/coach die staat voor:

 • professionals enthousiasmeren en overtuigen
 • helikopterzicht combineren met een analytische denkwijze
 • daadkracht paren aan verantwoordelijkheid
 • leergierig zijn en kennis delen
 • een werkklimaat scheppen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen

die beschikt over kennis, vaardigheden en ervaring om:

 • iets nieuws op te bouwen
 • een vastgelopen organisatie vlot te trekken
 • over veranderingen/vernieuwingen te sparren
 • professionals door coaching doelen te laten realiseren
 • problemen aan te pakken bij de bedrijfsvoering, de organisatieontwikkeling en/of ICT

Specialiteiten:

 • Analyseren van problemen en uitwerken van gestructureerde oplossingen.
 • Implementeren van nieuwe onderwijsvormen en informatiesystemen.
 • Opzetten en professionaliseren van organisaties.
 • Intermediair voor gebruikers en ICT-beheer.