Spring naar hoofd-inhoud

Binden aan de regio

Van 2008 tot 2012 liep een subsidieregeling voor korte termijn maatregelen om het docententekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. De deel-projecten in zuidelijk Noord-Holland betroffen ondermeer: inzetbaarheid en motivatie i.h.k.v. vitaliteitbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, relatie VMBO-bedrijfsleven, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

Van 2013 t/m 2015 was er een doorstart als knelpunt-regio met de deelprojecten: vitaliteitsbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

Klik op de banner om direct naar de website te gaan en kennis te nemen van de opbrengsten.
 

Het bouwen van websites

Een neven-activiteit van HDICT is het ontwerpen en bouwen van websites. Naast deze website staan hieronder een aantal andere voorbeelden:

www.amsterdamsportprijzen.nl

www.ttrab.nl

www.zijderouters.nl
 

Videofeedback

Samen met IctoPlus biedt HDICT een pakket trainingen aan in het gebruik van de SWIVL voor videofeedback. Kijk voor meer informatie hierover op V-reflect.nl.

To top