Spring naar hoofd-inhoud

HDICT heeft opdrachten uitgevoerd voor onder meer:

Hogeschool Inholland

ondersteuning management & team bij aanloop tot accreditatie  van de opleiding

Hogeschool Inholland

tijdelijke vervanging teamleider

Stichting OVO Zaanstad

schrijven subsidieaanvraag en ondersteunen opbouw opleidingsschool

Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

schrijven subsidieaanvraag opleidingsschool

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam

optreden als critical friend

Vereniging OSVO

project leiden invoering nieuwe kernprocedure

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

advisering digitale ondersteuning Kernprocedure

Stichting VO-content

introduceren Stercollecties op VO-scholen

Stichting VO Amsterdam-Zuid

ontwerp en bouw website

Fons Vitae Lyceum

ondersteuning schoolleiding bij invoering formatiesysteem

Risicoregio Zuidelijk Noord-Holland/Knelpuntregio Noord-Holland Zuid    

projecten leiden omtrent arbeidsmarktvraagstukken

Stichting Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt

projecten leiden omtrent arbeidsmarktvraagstukken

 

Werkervaring:

Ondernemer

o.a.: projectleiding, advieswerk, begeleiding/coaching, interim management

Lid schoolleiding

medeverantwoordelijk voor strategische ontwikkeling, aansturing personeel - eindverantwoordelijke voor ICT

Projectleider/ Afdelingsdirecteur

architect, eindverantwoordelijke en leidinggevende van een nieuwe informaticaopleiding/-afdeling

Projectleider/ Coördinator

initiëren en leiden van projecten; coördineren van systeembeheer en inzet ICT

Hoofd Opleiding

eindverantwoordelijkheid dragen voor een afdeling - leiding geven aan het team van medewerkers

Hogeschooldocent/ Vakgroepleider

aansturen van een vakgroep en het verzorgen van een deel van het curriculum

Docent

verzorgen en ontwikkelen van lessen data-analyse (post hbo),  lessen natuurkunde en wiskunde (middelbare school)

Raadslid, oprichter/ voorzitter

lid van diverse universitaire raden - oprichter van een studentenvereniging

 

Opleiding:

Diverse postacademische cursussen/summerschool (INTEL, MIT, technische universiteiten, open universiteit).

ondermeer: coaching, onderwijskunde, projectmanagement, ontwerp en analyse van experimenten, elektronische instrumentatie en geavanceerde meettechnieken.

Interne management- en stafcursussen/-trainingen.

ondermeer: kwaliteitszorg, leiden van teams,  voeren van  functionerings-/beoordelings-/verzuimgesprekken.

Deeltijdstudie Psychologie

tot propedeuseniveau

Doctoraalexamen Theoretische Natuurkunde

bijvak capita uit de wiskunde en eerstegraads les bevoegdheid natuurkunde

Avondatheneum

VWO-diploma

Beroepsopleidingen (lbo/mbo/hbo)

Elektrotechniek, Chemische Techniek.