Leren om te groeien, groeien om te leren!

Professionals en organisaties blijven in een wereld van (ongekende) mogelijkheden alleen overeind door zich doorlopend te ontwikkelen. 
HDICT biedt u kennis en ervaring om deze mogelijkheden te benutten.

BETER ONDERWIJS DOOR VIDEOFEEDBACK

Samen met Leo de Jong bieden wij trainingen in het gebruik van de SWIVL voor videofeedback. Kijk hier voor op: www.v-reflect.nl 

Opbrengsten van de arbeidsmarktactiviteiten voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland Zuid - het project Binden aan de regio (2) - zijn hier te vinden.

Wat kan HDICT voor u betekenen?

Vertrouwd zijn met onderwijs is één.

Leren van opgedane kennis en ervaring, om daarmee bestaande en toekomstige uitdagingen aan te gaan, is  twéé.

 

HDICT staat garant voor het snel oppakken van waar het u om gaat en het uitwerken van uw plan.

Denk daarbij aan:

  • visie-ontwikkeling
  • projecten starten en uitvoeren
  • troubleshooten bij problemen
  • oplossingsgericht coachen

HDICT staat voor jarenlange ervaring met het voortgezet en het hoger beroepsonderwijs, zowel op het vlak van onderwijsontwikkeling als op het vlak van organisatie.

 

Dit garandeert 'kennis van' en 'inzicht in' de wijze waarop professionals op dit terrein werken en omgaan met de eisen die aan hen worden gesteld.